Show simple item record

dc.contributor.editorมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
dc.date.accessioned2022-12-28T02:33:01Z
dc.date.available2022-12-28T02:33:01Z
dc.date.issued2022-12-27
dc.identifier.urihttps://library.thaibf.com/handle/023548404.11/645
dc.description.abstractในช่วงกระแสของความสนใจของผู้คนในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารสื่อดิจิทัลผ่านสังคมออนไลน์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตรงกับความต้องการของมูลนิธิที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องากขึ้น ฉะนั้นรูปแบบการอบรมครั้งนี้ จึงตั้งเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้มีความเข้าใจและใช้ให้เป็นในเรื่องของการทำสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะได้อย่างมีพลัง ภายใต้องค์ความรู้ ชุดประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่ แปรเปลี่ยนเป็นสื่อดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ความคาดหวังของการอบรมครั้งนี้ว่า คลังรูปภาพ ชุดประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่มี ขอให้นำมาสร้างเป็นสื่อในการเผยแพร่ได้อย่างน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การที่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการนำชุดความรู้ทั้งงานวิชาการและผ่านประสบการณ์ชีวิตของการเป็นแม่ ออกมาเป็นผลผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปสื่อสาร การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพen_US
dc.format.extent35en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothaen_US
dc.relation.ispartofseriesหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้มีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจ (BF Influencer)en_US
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 (CC BY-NC 4.0)en_US
dc.subjectInfluenceren_US
dc.subject.otherInfluenceren_US
dc.titleรายงานสรุปการจัดอบรม: “การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้มีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจ (BF Influencer)en_US
dc.typeTexten_US
dc.rights.holderมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยen_US
mods.genreจดหมายข่าวen_US
dc.rights.accessrightsPublic Accessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record