เอกสารนำเสนอด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ผลิตโดยหรือสนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

type-icon
Human milk microbiome and its roles in c...
Human milk microbiome and its roles in child’s health (จุลินทรีย์ในนมแม่กับบทบาทต่อสุขภาพเด็ก)

ผศ. พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

2023-06-15

บทความทั่วไป | application/pdf

- Microbiome และ microbiota คือ อะไร - Gut microbiome (ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร) คืออะไร - ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่อะไร - ปัจจัยที่กาหนดไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารของทารกคืออะไร - ชนิดและวิธีการได้รับนมของทารกมีผลอย่างไรต่อไมโคร...

View
type-icon
Why exclusive breastfeeding for 6 months...
Why exclusive breastfeeding for 6 months without water is so important : Brain / Trust / Green Feeding

ศ.คลินิก พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2023-06-15

บทความทั่วไป | application/pdf

ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์สำคัญ การให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกัน ให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ และถ้าเขยิบบวกขบวนการของประเทศ ที่จะทำให้เกิดการเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการการเจริญเติบโตของ...

View
type-icon
รายงานสรุปการจัดอบรม: “การอบรมพัฒนาศักยภ...
รายงานสรุปการจัดอบรม: “การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้มีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจ (BF Influencer)

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022-12-27

จดหมายข่าว | application/pdf

ในช่วงกระแสของความสนใจของผู้คนในปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารสื่อดิจิทัลผ่านสังคมออนไลน์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งตรงกับความต้องการของมูลนิธิที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องากขึ้น ฉะนั้นรูปแบบการอบร...

View
Thumbnail
Breastfeeding for Sick Babies : Policy K...
Breastfeeding for Sick Babies : Policy Keynote

Somsak Akkasilp

2019-01-16

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Breastfeeding Sick Babies : The Conferen...
Breastfeeding Sick Babies : The Conference on Thursday 17 January 2019

Kriangsak Jirapaet

2019-01-17

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Step 2 : Establishment and maintenance o...
Step 2 : Establishment and maintenance of milk supply

Sudatip Kositamongkol

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Appropriate Follow-up Care
Appropriate Follow-up Care

Napol Chitsrisakda

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Step 9 : Preparation for discharge
Step 9 : Preparation for discharge

Chanin Jiamsajjamongkhon

2019-01-17

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Early Childhood Education and Care for A...
Early Childhood Education and Care for All (ECEC) : Suddhavej Learning Center: Daycare for Child Development Breastfeeding Promotion and Integrated Learning

Siraporn Sawasdivorn

2018-11-22

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม...
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

2018-11-08

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
บทบาทของแพทย์ในการจัดการเรียนการสอนการเล...
บทบาทของแพทย์ในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ธิตินันท์ ตัณสถิตย์

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
The Breastfeeding Movement in Thailand: ...
The Breastfeeding Movement in Thailand: Promising a Brighter Future

Siraporn Sawasdiworn

2013-08-26

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
The Breastfeeding Situation in Thailand
The Breastfeeding Situation in Thailand

Siraporn Sawasdivorn

2013-01-22

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View