ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
type-icon
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนวิธีทำตุ๊กตาผ้า

View
type-icon
การสอนแบบ Hand Off
การสอนแบบ Hand Off

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
การแก้ปัญหาหัวนมสั้น บอด
การแก้ปัญหาหัวนมสั้น บอด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนให้ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับหัวนมอย่างถูกต้อง

View