ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่...
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่-ลูก ต้องถูกแยกกัก เพราะ covid-19 (Home Isolation + Community Isolation ช่วยได้ไหม)”

วิทยากร:พญ. อรสุดา สมประสิทธิ์ (กุมารแพทย์ พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย) พญ.วราลี เดชพุทธาวัจน์ (กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) คุณศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา (นักวิชาการสุขภาพแม่และเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวนิชย์ (กุมารแพทย์ ผช.ผอ.ด้านการวิจัย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-15

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่-ลูก ติดเชื้อ Covid-19 จำเป้นไหมต้องแยกกักตัว Home Isolation และ Community Isolation

View
Thumbnail
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ป...
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ปรับความรู้ โควิดทั้งกลายพันธุ์ ทั้งระบาดมาก แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่”

วิทยากร:พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ (สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-09

บทความทั่วไป | application/pdf

เราต้องปรับตัวคือ เข้มงวดกับการป้องกันการติดเชื้อ ให้มากขึ้น ตอบรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ปรับความรู้ ในประเด็นให้ทราบว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ มีการระบาดมากขึ้น หญิงตั้งครรภ์ ณ วันนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสีแดง เร่งเข้ารับฉีดวัคชีนตัวไหนก็ได้ ขอใ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP21: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอ...
Clubhouse EP21: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “กลัวกลัว กล้ากล้า รับมือโควิดกับแม่ตั้งครรภ์”

วิทยากร: พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.ศักดินันท์ พาณิชย์พงศ์พิพัฒน์ (สูติแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร) พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา (สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ. พระมงกุฎเกล้า) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-01

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องควรฉีดวัคซีนไหม สถานการณ์การระบาดในแม่ตั้งครรภ์

View
Thumbnail
CLUBHOUSE EP20 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ต...
CLUBHOUSE EP20 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอนวัคซีน covid กับว่าที่คุณแม่ : ต้องฉีดด่วนไหม? เข้าถึงบริการอย่างไร?

วิทยากร : พญ.มิรา โครานา พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา ขอบคุณ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ร่วมให้ ข้อมูล Moderator : ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-24

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องจำเป็นต้องฉีดวัคซีน covid ด่วนไหม? และเราจะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างไร?

View
Thumbnail
Clubhouse EP19: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน...
Clubhouse EP19: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน ตอน “ผ่าคลอด VS คลอดเอง ส่งผลดีต่อภูมิต้านทาน ในลูกและต่อ COVID อย่างไร”

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ ผศ. พญ. สุดาทิพย์ โฆษิตะมงคล ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล Moderator : พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล คุณศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) อ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-17

บทความทั่วไป | application/pdf

ผ่าคลอด VS คลอดเอง ส่งผลดีต่อภูมิต้านทานในลูกและต่อ COVID อย่างไร

View