ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

ดู
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไท...
จดหมายข่าว มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7 (2554) 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2011

จดหมายข่าว | application/pdf

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่...
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2550)

ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ

2007

จดหมายข่าว | application/pdf

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่...
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 (สิงหาคม 2549)

ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ

2006-08

จดหมายข่าว | application/pdf

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่...
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2549)

ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ

2006-03

จดหมายข่าว | application/pdf

ดู
Thumbnail
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่...
จดหมายข่าว ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ (ตุลาคม - ธันวาคม 2548)

ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ

2005-12

จดหมายข่าว | application/pdf

ดู