ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : อันตรายจา...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : อันตรายจากน้ำ

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ท้องไม่ผู...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ท้องไม่ผูก

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : 6 เดือนค่...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : 6 เดือนค่อยน้ำ

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ประโยชน์น...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ประโยชน์นมแม่ 5 ป.

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
Human milk microbiome and its roles in c...
Human milk microbiome and its roles in child’s health (จุลินทรีย์ในนมแม่กับบทบาทต่อสุขภาพเด็ก)

ผศ. พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

2023-06-15

บทความทั่วไป | application/pdf

- Microbiome และ microbiota คือ อะไร - Gut microbiome (ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร) คืออะไร - ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่อะไร - ปัจจัยที่กาหนดไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารของทารกคืออะไร - ชนิดและวิธีการได้รับนมของทารกมีผลอย่างไรต่อไมโคร...

View