ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP35/1 เตรียมยังไงให้พร...
VDO : Clubhouse EP35/1 เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2022-01-14

วีดิทัศน์ | video/mp4

ตอบคำถามทุกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 ที่หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้ ทั้งเรื่องของยา สมุนไพร และวัคซีน รวมไปถึงความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการติดเชื้อของแม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และลูกทั้งในระยะสั้นและระยาว พร้อมแนะนำวิธีการเตรียมตัวตั้งครรภ์อย่า...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP41/7 ภูมิคุ้มกันจาก “นมแม่” ยุคโควิด แม้ไม่มีวัคซีนในทารก”

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล มารแพทย์โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (IBLC) Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

2021-12-09

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่คือยาและวัคซีนที่ดีที่สุดของลูก นมแม่มีทั้งสารอาหารที่มีประโยชน์และมีภูมิคุ้มกัน นมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ทั้งในเด็กทารกและในระยะยาว ในยุคโควิดที่ทารกและเด็กเล็กยังไม่มีวัคซีน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเด็กทารกให้...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรียม-แม่-ลูก พร้อมรับโควิด

คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช พอ.นพ.ณัฐพงศ์ ฐิติรัตน์สานนท์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ อาจารย์มีนะ สพสมัย พยาบาลวิชาชีพ อนามัยและผดุงครรภ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการพยาบาลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

2021-12-02

บทความทั่วไป | application/pdf

- เมื่อไหร่จึงจะเริ่มบีบเก็บน้ำนม (ในสถานการณ์ปกติ) - ในต่างประเทศมีการบีบเก็บ Colostrumก่อนคลอดจริงไหม - แม่ให้นมต้องกลับไปทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไร - เทคนิคในการบีบเก็บน้ำนม - น้ำนมแม่สามารถเก็บได้นานแค่ไหน - นมแม่ที่เสียมีวิธีดูอย่างไร - แม่...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม น...
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP38/4 Update อาหาร ยากลุ่มสมุนไพร วิตามิน ป้องกันรักษา โควิด อะไรจริงไม่จริง

นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดร.ภญ ผกากรอง ขวัญข้าว ผช.ผอ. ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพศ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Moderator : คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-11-18

บทความทั่วไป | application/pdf

- สมุนไพรอะไรบ้างในปัจจุบัน ที่สามารถป้องกัน การติดเชื้อโควิดได้ - วิตามิน C วิตามิน D และZinc(สังกะสี)ป้องกันโควิดได้จริงไหม - กินอาหารเป็นยา เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด - กระชายขาวรักษาโควิด-19 ได้จริงไหม - สมุนไพรที่ห้ามใช้ในแม่ท้อง-แม่ให้นม - ...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP39/5 คุยให้ชัด “สารพันยารักษาโควิด” The update

วิทยากร: ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.มาโนช อาภรณ์สุวรรณ กุมารแพทย์ บุรีรัมย์ นพ. นพดล ไชยสิทธิ์ สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด รพ. จุฬาลงกรณ์ Moderator: คุณ ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2021-11-25

บทความทั่วไป | application/pdf

- อัพเดทสถานการณ์โควิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจุบันมียาที่สามารถใช้ป้องกันโควิด-19 หรือยัง - วิตามิน D สังกะสี(Zinc) และ เควอซิทิน (Quercetin) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร - ตอนนี้มียาอะไรที่ใช้รักษาโควิด-19 ในคนท้องได้บ้าง - แม่ท้องที่ติดเช...

View