ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
Breastfeeding for Sick Babies : Policy K...
Breastfeeding for Sick Babies : Policy Keynote

Somsak Akkasilp

2019-01-16

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
Breastfeeding preterm baby
Breastfeeding preterm baby

ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ

2014-01-19

สื่อประกอบการสอน | application/pdf

View
Thumbnail
Breastfeeding Sick Babies : The Conferen...
Breastfeeding Sick Babies : The Conference on Thursday 17 January 2019

Kriangsak Jirapaet

2019-01-17

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View
Thumbnail
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กกับการเลี้ยงล...
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สรุปประชุมเชิงปฎิบัติการ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2017

รายงาน | application/pdf

View
Thumbnail
Step 2 : Establishment and maintenance o...
Step 2 : Establishment and maintenance of milk supply

Sudatip Kositamongkol

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

View