ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
เรื่องต้องย้ำ "แม่ท้อง" "แม่ให้นม" "ลูกน...
เรื่องต้องย้ำ "แม่ท้อง" "แม่ให้นม" "ลูกน้อย" ปลอดภัยจากโควิด-19

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022

รูปภาพ | application/pdf

เรื่องต้องย้ำ "แม่ท้อง" "แม่ให้นม" "ลูกน้อย" ปลอดภัยจากโควิด-19 รวมข้อมูล 4 เรื่องสำคัญ ที่แม่ท้อง-แม่ให้นมต้องรู้ เพื่อพร้อมอยู่ พร้อมสู้ กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

View
Thumbnail
พร้อมท้อง พร้อมคลอดอย่างปลอดภัย ในยุคโคว...
พร้อมท้อง พร้อมคลอดอย่างปลอดภัย ในยุคโควิด-19

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022

รูปภาพ | application/pdf

พร้อมท้อง พร้อมคลอดอย่างปลอดภัย ในยุคโควิด-19 ขอเชิญชวนว่าที่คุณแม่ทุกท่าน มาเตรียมตัวตั้งครรภ์อย่างไรให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยุคโควิดการฝากครรภ์ยังต้องทำอยู่ไหม? แล้วทำไมในช่วงนี้การคลอดแบบธรรมชาติจึงดีต่อแม่และลูกมากที...

View
Thumbnail
"แม่ท้องติดเชื้อโควิด" เสี่ยงทั้งแม่และล...
"แม่ท้องติดเชื้อโควิด" เสี่ยงทั้งแม่และลูก มาฉีดวัคซีนกันเถอะ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022

รูปภาพ | application/pdf

"แม่ท้องติดเชื้อโควิด" เสี่ยงทั้งแม่และลูก มาฉีดวัคซีนกันเถอะ ขอให้มั่นใจวัคซีนปลอดภัยต่อแม่และลูก วัคซีนไม่ได้ทำให้แท้งลูกหรือเด็กพิการ อย่าไปเสี่ยงหรือวัดดวงกับการติดเชื้อ เพราะผลลัพธ์ที่ได้อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของแม่และทารกในครรภ์ ขอชวนแม่...

View
Thumbnail
"นมแม่" เรื่องสำคัญในยุคโควิด-19
"นมแม่" เรื่องสำคัญในยุคโควิด-19

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022

รูปภาพ | application/pdf

"นมแม่" เรื่องสำคัญในยุคโควิด-19 นมแม่สำคัญแค่ไหน นมแม่มีประโยชน์ในช่วงนี้เพราะอะไร กินนมแม่ส่งผลดีกับแม่และลูกอย่างไร

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 46/12 เคลียร์ ทุกปัญหา ถามมา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ ในยุคโควิด II

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ท.ผศ.ธานินทร์ พิรุณเนตร กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ศ.คลินิก.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร, ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ ดร.สง่า ดามาพงษ์

2022-01-13

บทความทั่วไป | application/pdf

รวมคำถามสำคัญต่อเนื่องจาก EP42 ที่แม่ๆ ทุกคนอยากรู้และต้องการคำตอบเพื่อความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนดีที่สุดสำหรับแม่ท้อง แม่ให้นม Booster เข็ม 3 ได้ไหม ตัวไหนดี วัคซีนและภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก การเก็บรักษาน้ำนมแม่ให้ปลอดในยุคโควิด-19 และ Long...

View