ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
Clubhouse EP.18 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ต...
Clubhouse EP.18 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก”ภาคต่อ

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ พันตรี นพ. จักรพันธ์ ศุภเดช Moderator : พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-10

บทความทั่วไป | application/pdf

ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก

View
Thumbnail
Clubhouse EP.17 ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน...
Clubhouse EP.17 ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก”

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ พันตรี นพ. จักรพันธ์ ศุภเดช Moderator : พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-03

บทความทั่วไป | application/pdf

ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก

View
Thumbnail
Clubhouse EP 16 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน :...
Clubhouse EP 16 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน : จำเป็นไหมแม่ให้นมกับการบริจาคนมผสม

วิทยากร : พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช พญ. มีรา โครานา Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

2021-05-27

บทความทั่วไป | application/pdf

จากข่าว การขอบริจาคนมผสมของให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

View
Thumbnail
Clubhouse EP11 : “แม่ท้อง แม่ให้นม ฉีดวั...
Clubhouse EP11 : “แม่ท้อง แม่ให้นม ฉีดวัคซีน Covid ได้ไหม จะฉีดเร็วสุดเมื่อไหร่?”

วิทยากร :นพ. นพดล ไชยสิงห์ พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ Moderator : ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-04-22

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้อง แม่ให้นมลูก เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรฉีดวัคซีนCovid

View
Thumbnail
Clubhouse EP3 : เจ็บหัวนม ปวดเต้านม ไปท...
Clubhouse EP3 : เจ็บหัวนม ปวดเต้านม ไปที่ไหน ปรึกษาใคร

วิทยากร : ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆษิตะมงคล พญ.ปวีณา เลือดไทย คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คุณพนิตตา อัจจิมรกุล Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋)

2021-03-04

บทความทั่วไป | application/pdf

ปัญหาปวดเต้า การนวดเต้าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

View