หนังสือวิชาการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ผลิตโดยหรือสนับสนุนโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
Thai Breastfeeding Atlas
Thai Breastfeeding Atlas

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2017-03

หนังสือวิชาการ | application/pdf

It has been concerned about breastfeeding, mother's breast, knowledge of breast milk, etc.

View
Thumbnail
คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ...
คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

คู่มือ | application/pdf

1.เพื่อให้สถานประกอบกิจการทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สามารถนำแนวทางการจัดตั้ง และการดำเนินการ ไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับบริบท และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 2.เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายที่ต้องการจัดตั้งมุมนมแม่

View
Thumbnail
เริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรกันบ้างแล้ว
เริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรกันบ้างแล้ว

2019

หนังสือวิชาการ | application/pdf

จุดเริ่มต้นการจัดตั้งศูนย์เ่รียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยทองของการพัฒนาเด็ก 0-3 ปี องค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับบูรณาการพัฒนาเด็กเล็กและนมแม่

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 7

2020-08-05

หนังสือวิชาการ | application/pdf

เป็นการประชุมที่พยายามให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแก้ไขปัญหาที่เป็นกลุ่มแทรกซ้อน และการบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ดังหัวข้อการประชุมดังนี้ Overcome Challenges to Successful EBCF 6 month, Breast Pain and Common Mislead...

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2011-06-22

หนังสือวิชาการ | application/pdf

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3 กล่าวถึง นมแม่ ความท้าทายของสังคมไทยยุคใหม่ โดยพูดถึงนมแม่ ทิศทาง และนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การตลาดยุคใหม่ และผลกระทบจากการใช้นมผสม

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 2

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2008-08-06

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 1

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2005-12-14

หนังสือวิชาการ | application/pdf

การประชุมวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ นมแม่ ทุนสมอง

View
Thumbnail
ก้าวข้าม5อุปสรรคให้ลูกรัักได้กินนมแม่ตั้...
ก้าวข้าม5อุปสรรคให้ลูกรัักได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด ฉบับประชาชน

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2019-06

หนังสือวิชาการ | application/pdf

หนังสือเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบบ่อย เกี่ยวโยงกับการให้นมแม่ได้สำเร็จ โดยเน้นระยะที่แม่ยังอยู่ในโรงพยาบาล ด้วยเห็นความสำคัญว่า ถ้าแม่เริ่มต้นให้ดี ทำให้เป็น ทำให้ได้ ก่อนออกจากโรงพยาบาล

View
Thumbnail
ก้าวข้าม5อุปสรรคให้ลูกรัักได้กินนมแม่ตั้...
ก้าวข้าม5อุปสรรคให้ลูกรัักได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด ฉบับบุคลากรสาธารณสุข

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2019-06

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
นมแม่ : สารอาหาร พัฒนาการ การเจริญเติบโต...
นมแม่ : สารอาหาร พัฒนาการ การเจริญเติบโต

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2017

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
The surgeon general's call to action to ...
The surgeon general's call to action to support breastfeeding 2011

U.S. Department of Health and Human Services

2011

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
ข้อมูลภาคีเรื่องนมแม่ระดับประเทศและนานาช...
ข้อมูลภาคีเรื่องนมแม่ระดับประเทศและนานาชาติ

มีนะ สพสมัย

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน = Relactation
การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน = Relactation

มนตรี วังพฤกษ์

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
กลยุทธ์การตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลง...
กลยุทธ์การตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลงเลี้ยงทารก

ปารีณา ศรีวนิช

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่...
สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ปารีณา ศรีวนิชย์

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
มีอะไรในน้ำนมแม่
มีอะไรในน้ำนมแม่

กุสุมา ชูศิลป์

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
ทำไม 6 เดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว
ทำไม 6 เดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว

กรรณิการ์ บางสายน้อย

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View