เอกสารนำเสนอ (Presentation) ในการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4 (The 4th National Breastfeeding Conference) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

[กรุณาคลิกแถบเรียกดูด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูล]

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
สปานมแม่ (Lactation Spa) : การปฏิบัติผ่อ...
สปานมแม่ (Lactation Spa) : การปฏิบัติผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นสายใยแห่งความรัก

สร้อยเพชร วงศ์วาลย์

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Lactation Spa
Lactation Spa

กรรณิการ์ บางสายน้อย

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลมหาราช...
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สุภิยา โออุไร

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการเ...
ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กิตติ กันภัย

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารรณรงค์การเลี้ย...
ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นิษฐา หรุ่นเกษม

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
นโยบายและสิทธิประโยชน์เพื่อแม่และเด็กไทย...
นโยบายและสิทธิประโยชน์เพื่อแม่และเด็กไทย

วินัย สวัสดิวร

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บริบท...
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บริบทกรมการแพทย์

ผุสดี ธรรมานวัตร

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
แผนงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
แผนงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

สราวุฒิ บุญสุข

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Breastfeeding in Thailand
Breastfeeding in Thailand

ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Breastfeeding to prevent double burden o...
Breastfeeding to prevent double burden of malnutrition

Sirinuch Chomtho

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Stem cells in Breast milk: From Theory t...
Stem cells in Breast milk: From Theory to Reality

ยุรี ยานาเซะ

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Breastfeeding Situation in Thailand
Breastfeeding Situation in Thailand

Siraporn Sawasdivorn

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Breastfeeding Movement in Global and Cou...
Breastfeeding Movement in Global and Country Level: Emergency Situation & the Power of Lactation Massage Intervention

Fernandez, Ma. Ines Av.

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Global Breastfeeding Movement
Global Breastfeeding Movement

Gupta, Arun

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการใช...
การคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย จะช่วยได้อย่างไร

พรธิดา พัดทอง

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Why Code of Marketing of Breast-milk Sub...
Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
นมแม่ : ความแตกต่างจากนมผสม
นมแม่ : ความแตกต่างจากนมผสม

อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Health outcome of exclusive breastfeedin...
Health outcome of exclusive breastfeeding among Thai children: the first cohort study

กุสุมา ชูศิลป์

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Smart nurses on breastfeeding
Smart nurses on breastfeeding

กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Smart Doctors on Breastfeeding
Smart Doctors on Breastfeeding

สุวชัย อินทรประเสริฐ

2013-06

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู