เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4 (The 4th National Breastfeeding Conference) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4 ...
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4 : เอกสารประกอบการประชุม

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2013-06

เอกสารการประชุม | application/pdf

แนวคิดหลักของการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4 (The 4th National Breastfeeding Conference) คือ “Smart Breastfeeding: Smart Citizen” ที่มีเป้าหมายให้แม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้อย่างถูกต้อง ตั้ง...

ดู