เอกสารนำเสนอ (Presentation) ในการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 หัวข้อ ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding and Work – Let’s Make it Work!) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการพัฒนา Executi...
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการพัฒนา Executive Function ของลูก

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
นมแม่ : สารธารของชีวิต
นมแม่ : สารธารของชีวิต

วิทยา ถิฐาพันธ์

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
มุมนมแม่ในสถานประกอบการ : DET Happy Work...
มุมนมแม่ในสถานประกอบการ : DET Happy Workplace (Sustainability Development)

นันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
The way forward
The way forward

ดนัย ธีวันดา

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
The way forward
The way forward

ฟองคำ ติลกสกุลชัย

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมให้สตรีวั...
แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมให้สตรีวัยทำงานได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ

นิตยา โพธิ์สุข

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพัฒนาการทาง...
ผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสุขภาพจิตในเด็ก

รัตโนทัย พลับรู้การ

2015-09-04

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Ten step In breast feeding for vulnerabl...
Ten step In breast feeding for vulnerable infant at Chonburi hospital

ฐานัดดา อยู่เกษม

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Maternal disease and breastfeeding
Maternal disease and breastfeeding

สาวิตรี สุวิกรม

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การให้นมแม่เมื่อแม่ป่วย
การให้นมแม่เมื่อแม่ป่วย

กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Key skills to successful breastfeeding
Key skills to successful breastfeeding

ชญาดา สามารถ

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
type-icon
ศูนย์นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ศูนย์นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ฺBlock duct (ท่อน้ำนมอุดตัน)
ฺBlock duct (ท่อน้ำนมอุดตัน)

พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่
สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่

ยุพยง แห่งเชาวนิช

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
WD สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่
WD สร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่

พรณรงค์ วงศ์สันทร

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สายใย...
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สายใยรักแห่งครอบครัว : ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

พยัพ แจ้งสวัสดิ์

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Voices from the provider: ประสบการณ์ของก...
Voices from the provider: ประสบการณ์ของการปฏิบัติและให้บริการในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สมพร

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
คลินิกนมแม่โรงพยาบาลนครปฐม
คลินิกนมแม่โรงพยาบาลนครปฐม

ปุณปวีร์ กิตติกุล

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเ...
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรรณิกา ชัยหมื่น

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Fact and myth about breastfeeding
Fact and myth about breastfeeding

อุไรวรรณ โชติเกียรติ

2015-09-03

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู