บทความด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย”...
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย” ลูกกำพร้า “พุ่ง”…วัคซีนโควิด แม่ท้องต้องได้ ….ด่วน

วิทยากร : พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ. สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ Moderator : หมอเอ๋ หมอนลินี อ.สง่า อ.มีนะ ดร.เก๋

2021-09-16

บทความทั่วไป | application/pdf

สถานการณ์ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพราะความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตสูงมาก โดยข้อมูลล่าสุดหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการจัดสรรวัคซีนของไฟเซอร์ ด้วย จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็ปรึกษาแพทย์พยาบาลที่รับฝ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ใ...
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ให้นมติดเชื้อโควิดไม่ให้เป็น Long COVID ( Post COVID Syndrome ได้อย่างไร

วิทยากร : พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ริชาพรรณ ชูแก้ว จิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.พระมงกุฎเกล้า น.พ.สุกิจ ปิยะศิริศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.วัฒนาอุดรธานี Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อจ.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-09

บทความทั่วไป | application/pdf

การป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะถ้าไม่ติดเชื้อ ก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Post COVID Syndrome กรณีถ้าแม่ท้อง แม่ให้นม เกิดการติดเชื้อโควิด ต้องเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ทัน เพราะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต่อการเกิดโรคโควิดแ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอ...
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอีกรอบ “ถาม-ตอบ วัคซีน COVID-19 กับ คนท้อง”

วิทยากร:พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) พว.มีนะ สมสมัย คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-02

บทความทั่วไป | application/pdf

จากตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาที่สูงถึง 69 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ของไทยนั้นสูงกว่าต่างประเทศถึง 2 เท่า และหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่ก...
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่กู้คืนได้ แม้หยุดให้ เพราะโควิด

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ. พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล หน่วณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒยทารกแรกเกิด รพ. ธรรมศาสตร์ International Board of Lactation Consultant : IBLC และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-19

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้น้ำนมแม่นั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำ แม่ต้องมีใจ ตั้งใจ และเกิดขึ้นจากความต้องการของแม่ และความตระหนักว่านมแม่คือกำไร ด้วยการ ปลุก=ให้แม่เห็นว่าน้ำนมแม่คือกำไร ปลูก=เทคนิคต่างๆ ในการกู้คืนน้ำนม เปิด=ให้ลองเอาลูกเข้าเต้าและใช้วิธีต่างๆ ช่วยกระต...

View
Thumbnail
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติกา...
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติการ "กู้น้ำนมแม่" (ภาคต่อ)

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ (คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ผศ. พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ (หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พว.วีรวัลย์ กุหลาบ (หัวหน้าหอบริบาลทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-26

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้นมแม่ คืน สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด กรณีจากการติดเชื้อโควิด หลังหยุดให้ยาต้านเชื้อไวรัส ถ้าแม่อยากให้ลูกได้กินนมแม่ สามารถให้ลูกดูดจากเต้า หรือ บีบนมแม่ใส่ขวด หรือ ปั๊ม หรือทำร่วมกันหลายๆวิธี ตัวสำคัญที่สุดคือ “ใจ” ถ้ามีความตั้งใจ เอ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีค...
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีคำตอบ กับคำถามยอดฮิต "แม่ ลูก ติดโควิด" จาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน

วิทยากร: พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อดีตนายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศ ไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ แม่กิ๊บ วรรณวิสา ด้วงทอง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-12

บทความทั่วไป | application/pdf

สำหรับใน EP นี้เป็นการรวบรวมคำถามที่น่าสนใจจาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน ที่เกี่ยวกับปัญหาการระบาดและการเกิดโรคโควิด ในกลุ่ม แม่ท้องแม่ให้นมและการดูแลเด็กเล็ก

View
Thumbnail
Clubhouse EP26 : ห้องนมแม่ ตอน “แม่ท้อง...
Clubhouse EP26 : ห้องนมแม่ ตอน “แม่ท้องแม่ให้นม ติดเชื้อโควิด:ให้ยาเร็วตั้งแต่เริ่มเป็น เป็นไปได้ไหม ให้อะไร”

speaker:วิทยากร:พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จิตอาสา COVID-19 เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-05

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องแม่ให้นม ติดเชื้อโควิด:ให้ยาเร็วตั้งแต่เริ่มเป็น เป็นไปได้ โดย แม่ท้อง สามารถได้รับการฉีด Remdipiravir แทน Favipiravir แต่มีข้อแม้ต้องลงทะเบียนอยู่ในระบบบริการของการรักษาก่อน ( ซึ่งไม่ง่าย) แม่ให้นม สามารถให้ ทั้ง ฟ้าทลายโจร และ Favipiravir ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP25 : ห้องนมแม่ ตอน “ยา/สมุนไ...
Clubhouse EP25 : ห้องนมแม่ ตอน “ยา/สมุนไพรอะไร ใช้กับ Covid-19 แต่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์&ให้นมบุตร

วิทยากร : ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-07-29

บทความทั่วไป | application/pdf

ยา/ สมุนไพร รักษาโควิดในขณะนี้ ที่ประเทศเราใช้ คือ Favipiravir ฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว ทุกตัวไม่แนะนำให้ แม่ท้อง แม่ให้นม กิน ถ้าจะกินก็ต้อชั่งความจำเป็นและพิจารณาหยุดนมแม่ชั่วคราว แม่ท้อง แม่ให้นม การได้รับวัคซีน เป็นเรื่องสำคัญมาก และควรส่งเสริม...

View
Thumbnail
Clubhouse EP24: ห้องนมแม่ ตอน “นมแม่”ทาง...
Clubhouse EP24: ห้องนมแม่ ตอน “นมแม่”ทางรอดเพื่อลูกรักในวิกฤติ Covid19

วิทยากร: รศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ พท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.พระมงกุฎเกล้า Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-07-22

บทความทั่วไป | application/pdf

การให้ลูกได้กินนมแม่ จะมีข้อดีต่อระบบภูมิคุ้มกันให้ลูก ทั้งสำหรับเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วยทั่วไป รวมทั้ง COVID ผ่านกลไก การสร้างชุมชนจุลินทรีย์ชนิดดี การมีภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ ระดับสารอิมมูโนโกลบูลิน และสารอื่นที่เกี่ยวข้อง แม่ติดเชื้อ แม่ได้รับวัคซี...

View
Thumbnail
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่...
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่-ลูก ต้องถูกแยกกัก เพราะ covid-19 (Home Isolation + Community Isolation ช่วยได้ไหม)”

วิทยากร:พญ. อรสุดา สมประสิทธิ์ (กุมารแพทย์ พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย) พญ.วราลี เดชพุทธาวัจน์ (กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) คุณศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา (นักวิชาการสุขภาพแม่และเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวนิชย์ (กุมารแพทย์ ผช.ผอ.ด้านการวิจัย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-15

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่-ลูก ติดเชื้อ Covid-19 จำเป้นไหมต้องแยกกักตัว Home Isolation และ Community Isolation

View
Thumbnail
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ป...
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ปรับความรู้ โควิดทั้งกลายพันธุ์ ทั้งระบาดมาก แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่”

วิทยากร:พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ (สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-09

บทความทั่วไป | application/pdf

เราต้องปรับตัวคือ เข้มงวดกับการป้องกันการติดเชื้อ ให้มากขึ้น ตอบรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ปรับความรู้ ในประเด็นให้ทราบว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ มีการระบาดมากขึ้น หญิงตั้งครรภ์ ณ วันนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสีแดง เร่งเข้ารับฉีดวัคชีนตัวไหนก็ได้ ขอใ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP21: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอ...
Clubhouse EP21: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “กลัวกลัว กล้ากล้า รับมือโควิดกับแม่ตั้งครรภ์”

วิทยากร: พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.ศักดินันท์ พาณิชย์พงศ์พิพัฒน์ (สูติแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร) พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา (สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ. พระมงกุฎเกล้า) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-01

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องควรฉีดวัคซีนไหม สถานการณ์การระบาดในแม่ตั้งครรภ์

View
Thumbnail
CLUBHOUSE EP20 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ต...
CLUBHOUSE EP20 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอนวัคซีน covid กับว่าที่คุณแม่ : ต้องฉีดด่วนไหม? เข้าถึงบริการอย่างไร?

วิทยากร : พญ.มิรา โครานา พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา ขอบคุณ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ร่วมให้ ข้อมูล Moderator : ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-24

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องจำเป็นต้องฉีดวัคซีน covid ด่วนไหม? และเราจะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างไร?

View
Thumbnail
Clubhouse EP19: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน...
Clubhouse EP19: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน ตอน “ผ่าคลอด VS คลอดเอง ส่งผลดีต่อภูมิต้านทาน ในลูกและต่อ COVID อย่างไร”

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ ผศ. พญ. สุดาทิพย์ โฆษิตะมงคล ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล Moderator : พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล คุณศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) อ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-17

บทความทั่วไป | application/pdf

ผ่าคลอด VS คลอดเอง ส่งผลดีต่อภูมิต้านทานในลูกและต่อ COVID อย่างไร

View
Thumbnail
Clubhouse EP.8 : นมแม่ดี กับเรื่องดีดี ว...
Clubhouse EP.8 : นมแม่ดี กับเรื่องดีดี วิตามิน D

วิทยากร : ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ Moderator : ศ คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-03-25

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่ กับ วิตามินดี

View
Thumbnail
Clubhouse EP.18 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ต...
Clubhouse EP.18 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก”ภาคต่อ

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ พันตรี นพ. จักรพันธ์ ศุภเดช Moderator : พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-10

บทความทั่วไป | application/pdf

ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก

View
Thumbnail
Clubhouse EP.17 ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน...
Clubhouse EP.17 ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก”

วิทยากร : นพ.โอฬาริก มุกสิกวงศ์ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ พันตรี นพ. จักรพันธ์ ศุภเดช Moderator : พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-06-03

บทความทั่วไป | application/pdf

ยาคุมกำเนิดกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแม่ท้อง แม่ที่ให้นมลูก

View
Thumbnail
Clubhouse EP 16 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน :...
Clubhouse EP 16 : ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน : จำเป็นไหมแม่ให้นมกับการบริจาคนมผสม

วิทยากร : พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช พญ. มีรา โครานา Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

2021-05-27

บทความทั่วไป | application/pdf

จากข่าว การขอบริจาคนมผสมของให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

View
Thumbnail
Clubhouse EP11 : “แม่ท้อง แม่ให้นม ฉีดวั...
Clubhouse EP11 : “แม่ท้อง แม่ให้นม ฉีดวัคซีน Covid ได้ไหม จะฉีดเร็วสุดเมื่อไหร่?”

วิทยากร :นพ. นพดล ไชยสิงห์ พญ. วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ Moderator : ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-04-22

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้อง แม่ให้นมลูก เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรฉีดวัคซีนCovid

View
Thumbnail
Clubhouse EP3 : เจ็บหัวนม ปวดเต้านม ไปท...
Clubhouse EP3 : เจ็บหัวนม ปวดเต้านม ไปที่ไหน ปรึกษาใคร

วิทยากร : ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆษิตะมงคล พญ.ปวีณา เลือดไทย คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คุณพนิตตา อัจจิมรกุล Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋)

2021-03-04

บทความทั่วไป | application/pdf

ปัญหาปวดเต้า การนวดเต้าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

View