บทความด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP41/7 ภูมิคุ้มกันจาก “นมแม่” ยุคโควิด แม้ไม่มีวัคซีนในทารก”

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล มารแพทย์โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (IBLC) Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

2021-12-09

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่คือยาและวัคซีนที่ดีที่สุดของลูก นมแม่มีทั้งสารอาหารที่มีประโยชน์และมีภูมิคุ้มกัน นมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ทั้งในเด็กทารกและในระยะยาว ในยุคโควิดที่ทารกและเด็กเล็กยังไม่มีวัคซีน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเด็กทารกให้...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรียม-แม่-ลูก พร้อมรับโควิด

คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช พอ.นพ.ณัฐพงศ์ ฐิติรัตน์สานนท์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ อาจารย์มีนะ สพสมัย พยาบาลวิชาชีพ อนามัยและผดุงครรภ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการพยาบาลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

2021-12-02

บทความทั่วไป | application/pdf

- เมื่อไหร่จึงจะเริ่มบีบเก็บน้ำนม (ในสถานการณ์ปกติ) - ในต่างประเทศมีการบีบเก็บ Colostrumก่อนคลอดจริงไหม - แม่ให้นมต้องกลับไปทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไร - เทคนิคในการบีบเก็บน้ำนม - น้ำนมแม่สามารถเก็บได้นานแค่ไหน - นมแม่ที่เสียมีวิธีดูอย่างไร - แม่...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม น...
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP38/4 Update อาหาร ยากลุ่มสมุนไพร วิตามิน ป้องกันรักษา โควิด อะไรจริงไม่จริง

นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดร.ภญ ผกากรอง ขวัญข้าว ผช.ผอ. ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพศ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Moderator : คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-11-18

บทความทั่วไป | application/pdf

- สมุนไพรอะไรบ้างในปัจจุบัน ที่สามารถป้องกัน การติดเชื้อโควิดได้ - วิตามิน C วิตามิน D และZinc(สังกะสี)ป้องกันโควิดได้จริงไหม - กินอาหารเป็นยา เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด - กระชายขาวรักษาโควิด-19 ได้จริงไหม - สมุนไพรที่ห้ามใช้ในแม่ท้อง-แม่ให้นม - ...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP39/5 คุยให้ชัด “สารพันยารักษาโควิด” The update

วิทยากร: ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.มาโนช อาภรณ์สุวรรณ กุมารแพทย์ บุรีรัมย์ นพ. นพดล ไชยสิทธิ์ สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด รพ. จุฬาลงกรณ์ Moderator: คุณ ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2021-11-25

บทความทั่วไป | application/pdf

- อัพเดทสถานการณ์โควิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจุบันมียาที่สามารถใช้ป้องกันโควิด-19 หรือยัง - วิตามิน D สังกะสี(Zinc) และ เควอซิทิน (Quercetin) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร - ตอนนี้มียาอะไรที่ใช้รักษาโควิด-19 ในคนท้องได้บ้าง - แม่ท้องที่ติดเช...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP37/3 วิธีคลอดแบบไหนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด คลอดเองปลอดภัย? หรือผ่าคลอดน่าจะดีกว่า?

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์ สูตินรีแพทย์-มะเร็งนรีเวช นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง

2021-11-11

บทความทั่วไป | application/pdf

วิธีคลอดแบบไหนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิดคลอดเองปลอดภัย หรือผ่าคลอดน่าจะดีกว่า กับ 9 ประเด็นสำคัญที่แม่ท้องต้องรู้

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP36/2 “Update วัคซีน COVID เข็ม 1 2 3 แม่ท้อง” แม่ท้อง-แม่ให้นมฉีดวัคซีนอะไร...เลือกได้ไหม ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนในแม่ท้อง-แม่ให้นม-ผลกระทบต่อทารก

รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา หัวหน้าสาขาวิชา โรคติดเชื้อทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.พิมลวรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎ ภาควิชาสูติศาเกล้า

2021-11-04

บทความทั่วไป | application/pdf

วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการคลอดก่อนกำหนด ลดโอกาสการติดเชื้อ นอกจากนี้ ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนยังส่งผ่านสายสะดือไปยังลูกในครรภ์ รวมถึงในน้ำนมแม่ก็มีภูมิคุ้มกันส่งไปให้ลูก วัคซีนจึงมีประโยชน์ต่อทั้งแม่และลูก ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์และหลังคลอด

View
Thumbnail
Clubhouse EP33 : ชวนลูก “กินได้” “ กินด...
Clubhouse EP33 : ชวนลูก “กินได้” “ กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก

วิทยากร: ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลฯ รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หมอวิน (เพจ Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอ)

2021-09-23

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด-6เดือน หลังจากนั้นแม้ว่านมแม่ยังจะมีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วน แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเด็กในวัย 6 เดือนขึ้นไปนั้นจึงควรได้รับ “อาหารตามวัย” ควบคู่ไปกับนมแม่ด้วย ซึ่งในประเทศ...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม ...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 35/1 เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2021-10-28

บทความทั่วไป | application/pdf

สำหรับผู้ที่วางแผนเป็นคุณแม่ “เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด” โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเก...

View
Thumbnail
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก ...
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก “กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก (ครั้งที่ 2)

วิทยากร : ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมฯ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หมอวิน (เพจ Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอ) Moderator : รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ดร.เก๋ ศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อ.สง่า ดามาพงษ์

2021-09-30

บทความทั่วไป | application/pdf

ครั้งนี้เป็นภาคต่อจาก EP33 ในหัวข้อเดียวกัน ชวนลูก”กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก จะให้ลูกเริ่มกินอาหารตามวัยเมื่อไหร่ กินยังไง กินอะไร แล้วลูกไม่ยอมกินลูกเลือกกิน กินน้อย ฯลฯ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของขบวนการเลี้ยงดูเด็ก ที่จำเป็นต้องได้อา...

View
Thumbnail
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย”...
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย” ลูกกำพร้า “พุ่ง”…วัคซีนโควิด แม่ท้องต้องได้ ….ด่วน

วิทยากร : พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ. สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ Moderator : หมอเอ๋ หมอนลินี อ.สง่า อ.มีนะ ดร.เก๋

2021-09-16

บทความทั่วไป | application/pdf

สถานการณ์ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพราะความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตสูงมาก โดยข้อมูลล่าสุดหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการจัดสรรวัคซีนของไฟเซอร์ ด้วย จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็ปรึกษาแพทย์พยาบาลที่รับฝ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ใ...
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ให้นมติดเชื้อโควิดไม่ให้เป็น Long COVID ( Post COVID Syndrome ได้อย่างไร

วิทยากร : พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ริชาพรรณ ชูแก้ว จิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.พระมงกุฎเกล้า น.พ.สุกิจ ปิยะศิริศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.วัฒนาอุดรธานี Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อจ.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-09

บทความทั่วไป | application/pdf

การป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะถ้าไม่ติดเชื้อ ก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Post COVID Syndrome กรณีถ้าแม่ท้อง แม่ให้นม เกิดการติดเชื้อโควิด ต้องเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ทัน เพราะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต่อการเกิดโรคโควิดแ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอ...
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอีกรอบ “ถาม-ตอบ วัคซีน COVID-19 กับ คนท้อง”

วิทยากร:พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) พว.มีนะ สมสมัย คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-02

บทความทั่วไป | application/pdf

จากตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาที่สูงถึง 69 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ของไทยนั้นสูงกว่าต่างประเทศถึง 2 เท่า และหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่ก...
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่กู้คืนได้ แม้หยุดให้ เพราะโควิด

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ. พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล หน่วณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒยทารกแรกเกิด รพ. ธรรมศาสตร์ International Board of Lactation Consultant : IBLC และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-19

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้น้ำนมแม่นั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำ แม่ต้องมีใจ ตั้งใจ และเกิดขึ้นจากความต้องการของแม่ และความตระหนักว่านมแม่คือกำไร ด้วยการ ปลุก=ให้แม่เห็นว่าน้ำนมแม่คือกำไร ปลูก=เทคนิคต่างๆ ในการกู้คืนน้ำนม เปิด=ให้ลองเอาลูกเข้าเต้าและใช้วิธีต่างๆ ช่วยกระต...

View
Thumbnail
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติกา...
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติการ "กู้น้ำนมแม่" (ภาคต่อ)

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ (คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ผศ. พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ (หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พว.วีรวัลย์ กุหลาบ (หัวหน้าหอบริบาลทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-26

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้นมแม่ คืน สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด กรณีจากการติดเชื้อโควิด หลังหยุดให้ยาต้านเชื้อไวรัส ถ้าแม่อยากให้ลูกได้กินนมแม่ สามารถให้ลูกดูดจากเต้า หรือ บีบนมแม่ใส่ขวด หรือ ปั๊ม หรือทำร่วมกันหลายๆวิธี ตัวสำคัญที่สุดคือ “ใจ” ถ้ามีความตั้งใจ เอ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีค...
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีคำตอบ กับคำถามยอดฮิต "แม่ ลูก ติดโควิด" จาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน

วิทยากร: พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อดีตนายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศ ไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ แม่กิ๊บ วรรณวิสา ด้วงทอง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-12

บทความทั่วไป | application/pdf

สำหรับใน EP นี้เป็นการรวบรวมคำถามที่น่าสนใจจาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน ที่เกี่ยวกับปัญหาการระบาดและการเกิดโรคโควิด ในกลุ่ม แม่ท้องแม่ให้นมและการดูแลเด็กเล็ก

View
Thumbnail
Clubhouse EP26 : ห้องนมแม่ ตอน “แม่ท้อง...
Clubhouse EP26 : ห้องนมแม่ ตอน “แม่ท้องแม่ให้นม ติดเชื้อโควิด:ให้ยาเร็วตั้งแต่เริ่มเป็น เป็นไปได้ไหม ให้อะไร”

speaker:วิทยากร:พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จิตอาสา COVID-19 เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-05

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่ท้องแม่ให้นม ติดเชื้อโควิด:ให้ยาเร็วตั้งแต่เริ่มเป็น เป็นไปได้ โดย แม่ท้อง สามารถได้รับการฉีด Remdipiravir แทน Favipiravir แต่มีข้อแม้ต้องลงทะเบียนอยู่ในระบบบริการของการรักษาก่อน ( ซึ่งไม่ง่าย) แม่ให้นม สามารถให้ ทั้ง ฟ้าทลายโจร และ Favipiravir ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP25 : ห้องนมแม่ ตอน “ยา/สมุนไ...
Clubhouse EP25 : ห้องนมแม่ ตอน “ยา/สมุนไพรอะไร ใช้กับ Covid-19 แต่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์&ให้นมบุตร

วิทยากร : ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-07-29

บทความทั่วไป | application/pdf

ยา/ สมุนไพร รักษาโควิดในขณะนี้ ที่ประเทศเราใช้ คือ Favipiravir ฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว ทุกตัวไม่แนะนำให้ แม่ท้อง แม่ให้นม กิน ถ้าจะกินก็ต้อชั่งความจำเป็นและพิจารณาหยุดนมแม่ชั่วคราว แม่ท้อง แม่ให้นม การได้รับวัคซีน เป็นเรื่องสำคัญมาก และควรส่งเสริม...

View
Thumbnail
Clubhouse EP24: ห้องนมแม่ ตอน “นมแม่”ทาง...
Clubhouse EP24: ห้องนมแม่ ตอน “นมแม่”ทางรอดเพื่อลูกรักในวิกฤติ Covid19

วิทยากร: รศ.ดร.พญ.ศิรินุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ พท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.พระมงกุฎเกล้า Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-07-22

บทความทั่วไป | application/pdf

การให้ลูกได้กินนมแม่ จะมีข้อดีต่อระบบภูมิคุ้มกันให้ลูก ทั้งสำหรับเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วยทั่วไป รวมทั้ง COVID ผ่านกลไก การสร้างชุมชนจุลินทรีย์ชนิดดี การมีภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ ระดับสารอิมมูโนโกลบูลิน และสารอื่นที่เกี่ยวข้อง แม่ติดเชื้อ แม่ได้รับวัคซี...

View
Thumbnail
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่...
Clubhouse EP23: ห้องนมแม่ ตอน “เมื่อแม่-ลูก ต้องถูกแยกกัก เพราะ covid-19 (Home Isolation + Community Isolation ช่วยได้ไหม)”

วิทยากร:พญ. อรสุดา สมประสิทธิ์ (กุมารแพทย์ พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย) พญ.วราลี เดชพุทธาวัจน์ (กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) คุณศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา (นักวิชาการสุขภาพแม่และเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวนิชย์ (กุมารแพทย์ ผช.ผอ.ด้านการวิจัย โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-15

บทความทั่วไป | application/pdf

แม่-ลูก ติดเชื้อ Covid-19 จำเป้นไหมต้องแยกกักตัว Home Isolation และ Community Isolation

View
Thumbnail
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ป...
Clubhouse EP22: ห้องนมแม่ ตอน “ปรับตัว ปรับความรู้ โควิดทั้งกลายพันธุ์ ทั้งระบาดมาก แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่”

วิทยากร:พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ (สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-07-09

บทความทั่วไป | application/pdf

เราต้องปรับตัวคือ เข้มงวดกับการป้องกันการติดเชื้อ ให้มากขึ้น ตอบรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ปรับความรู้ ในประเด็นให้ทราบว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ มีการระบาดมากขึ้น หญิงตั้งครรภ์ ณ วันนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสีแดง เร่งเข้ารับฉีดวัคชีนตัวไหนก็ได้ ขอใ...

View