บทความด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 46/12 เคลียร์ ทุกปัญหา ถามมา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ ในยุคโควิด II

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ท.ผศ.ธานินทร์ พิรุณเนตร กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ศ.คลินิก.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร, ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ ดร.สง่า ดามาพงษ์

2022-01-13

บทความทั่วไป | application/pdf

รวมคำถามสำคัญต่อเนื่องจาก EP42 ที่แม่ๆ ทุกคนอยากรู้และต้องการคำตอบเพื่อความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนดีที่สุดสำหรับแม่ท้อง แม่ให้นม Booster เข็ม 3 ได้ไหม ตัวไหนดี วัคซีนและภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก การเก็บรักษาน้ำนมแม่ให้ปลอดในยุคโควิด-19 และ Long...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 45/11 ชวนพ่อแม่ สร้างต้นทุน สุขภาพดี ด้วย 3 ขวบปีแรก ของลูก แม้อยู่ยุคโควิด

พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IBCLC) พญ.อรสุดา สมประสิทธิ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ศ.คลินิก.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2022-01-06

บทความทั่วไป | application/pdf

รวมคำถาม-คำตอบเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสุขภาพของเด็กเล็กในยุคโควิด-19 นับตั้งแต่การฝากครรภ์ ไปจนถึงโภชนาการของแม่ทั้งก่อนและหลังคลอด รวมไปถึงเรื่องวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์ และให้นมลูก และการดูแลป้องกันตนเอง-เด็กเล็กเมื่อแม่ติดโควิด

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 44/10 ปักธงชัยในยุคโควิด ลูกแม่ อาหารตามวัย ครบถ้วนและพอเพียง

นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์ กุมารแพทย์โภชนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์ รพ.นครธน จาก Page: เลี้ยงลูกตามใจหมอ Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ศ.คลินิก ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

2021-12-30

บทความทั่วไป | application/pdf

เพราะอาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่การกินในแต่ละมื้อเท่านั้น แต่มีความสำคัญไปถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของร่างกายและการเจริญเติบโต การจัดมื้ออาหารตามวัยที่เหมาะสม ครบถ้วนและเพียงพอจะสร้างทั้งวินัยและสุขภาพที่ดีสำหรับเด็กเล็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 43/9 “ย้ำอีกที ทำไมต้องนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ท่ามกลางโควิด”

พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ พญ.สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-12-23

บทความทั่วไป | application/pdf

เปิดข้อมูลและความสำคัญของนมแม่ เพราะเหตุใดทำไมต้องนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเท่านั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมตอบทุกคำถามของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องทำงานจะเตรียมตัวอย่างไร แม่ติดโควิดลูกยังกินนมแม่ได้ไหม แม่ติดเชื้อกินยารักษาต้องทำยัง...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 42/8 เคลียร์ ทุกปัญหา ถามมา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ ในยุคโควิด I

ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา หัวหน้างานทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณวาสนา งามการ รอง ผอก.ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระปกเกล้า Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์, ดร.สง่า ดามาพงษ์ และ ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล

2021-12-16

บทความทั่วไป | application/pdf

ความหมายของคำว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จตามคำนิยมของ WHO คืออะไร การเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังคลอดอย่างไรเพื่อให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ และคุณแม่มือใหม่ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP41/7 ภูมิคุ้มกันจาก “นมแม่” ยุคโควิด แม้ไม่มีวัคซีนในทารก”

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล มารแพทย์โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (IBLC) Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

2021-12-09

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่คือยาและวัคซีนที่ดีที่สุดของลูก นมแม่มีทั้งสารอาหารที่มีประโยชน์และมีภูมิคุ้มกัน นมแม่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ทั้งในเด็กทารกและในระยะยาว ในยุคโควิดที่ทารกและเด็กเล็กยังไม่มีวัคซีน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเด็กทารกให้...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรียม-แม่-ลูก พร้อมรับโควิด

คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช พอ.นพ.ณัฐพงศ์ ฐิติรัตน์สานนท์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี Moderator: คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ อาจารย์มีนะ สพสมัย พยาบาลวิชาชีพ อนามัยและผดุงครรภ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการพยาบาลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

2021-12-02

บทความทั่วไป | application/pdf

- เมื่อไหร่จึงจะเริ่มบีบเก็บน้ำนม (ในสถานการณ์ปกติ) - ในต่างประเทศมีการบีบเก็บ Colostrumก่อนคลอดจริงไหม - แม่ให้นมต้องกลับไปทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไร - เทคนิคในการบีบเก็บน้ำนม - น้ำนมแม่สามารถเก็บได้นานแค่ไหน - นมแม่ที่เสียมีวิธีดูอย่างไร - แม่...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม น...
Clubhouse ห้อง“นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP38/4 Update อาหาร ยากลุ่มสมุนไพร วิตามิน ป้องกันรักษา โควิด อะไรจริงไม่จริง

นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดร.ภญ ผกากรอง ขวัญข้าว ผช.ผอ. ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพศ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Moderator : คุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ อจ.สง่า ดามาพงษ์

2021-11-18

บทความทั่วไป | application/pdf

- สมุนไพรอะไรบ้างในปัจจุบัน ที่สามารถป้องกัน การติดเชื้อโควิดได้ - วิตามิน C วิตามิน D และZinc(สังกะสี)ป้องกันโควิดได้จริงไหม - กินอาหารเป็นยา เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด - กระชายขาวรักษาโควิด-19 ได้จริงไหม - สมุนไพรที่ห้ามใช้ในแม่ท้อง-แม่ให้นม - ...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP39/5 คุยให้ชัด “สารพันยารักษาโควิด” The update

วิทยากร: ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.มาโนช อาภรณ์สุวรรณ กุมารแพทย์ บุรีรัมย์ นพ. นพดล ไชยสิทธิ์ สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด รพ. จุฬาลงกรณ์ Moderator: คุณ ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล และ พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2021-11-25

บทความทั่วไป | application/pdf

- อัพเดทสถานการณ์โควิดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจุบันมียาที่สามารถใช้ป้องกันโควิด-19 หรือยัง - วิตามิน D สังกะสี(Zinc) และ เควอซิทิน (Quercetin) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร - ตอนนี้มียาอะไรที่ใช้รักษาโควิด-19 ในคนท้องได้บ้าง - แม่ท้องที่ติดเช...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้น...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP37/3 วิธีคลอดแบบไหนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด คลอดเองปลอดภัย? หรือผ่าคลอดน่าจะดีกว่า?

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์ สูตินรีแพทย์-มะเร็งนรีเวช นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง

2021-11-11

บทความทั่วไป | application/pdf

วิธีคลอดแบบไหนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิดคลอดเองปลอดภัย หรือผ่าคลอดน่าจะดีกว่า กับ 9 ประเด็นสำคัญที่แม่ท้องต้องรู้

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้อง แม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP36/2 “Update วัคซีน COVID เข็ม 1 2 3 แม่ท้อง” แม่ท้อง-แม่ให้นมฉีดวัคซีนอะไร...เลือกได้ไหม ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนในแม่ท้อง-แม่ให้นม-ผลกระทบต่อทารก

รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา หัวหน้าสาขาวิชา โรคติดเชื้อทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.พิมลวรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎ ภาควิชาสูติศาเกล้า

2021-11-04

บทความทั่วไป | application/pdf

วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการคลอดก่อนกำหนด ลดโอกาสการติดเชื้อ นอกจากนี้ ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนยังส่งผ่านสายสะดือไปยังลูกในครรภ์ รวมถึงในน้ำนมแม่ก็มีภูมิคุ้มกันส่งไปให้ลูก วัคซีนจึงมีประโยชน์ต่อทั้งแม่และลูก ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์และหลังคลอด

View
Thumbnail
Clubhouse EP33 : ชวนลูก “กินได้” “ กินด...
Clubhouse EP33 : ชวนลูก “กินได้” “ กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก

วิทยากร: ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลฯ รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หมอวิน (เพจ Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอ)

2021-09-23

บทความทั่วไป | application/pdf

นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด-6เดือน หลังจากนั้นแม้ว่านมแม่ยังจะมีสารอาหารและคุณประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วน แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเด็กในวัย 6 เดือนขึ้นไปนั้นจึงควรได้รับ “อาหารตามวัย” ควบคู่ไปกับนมแม่ด้วย ซึ่งในประเทศ...

View
Thumbnail
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม ...
Clubhouse ห้อง “นมแม่” “แม่ท้องแม่ให้นม นมแม่ & การเลี้ยงดูลูกเล็ก กับโควิด” EP 35/1 เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2021-10-28

บทความทั่วไป | application/pdf

สำหรับผู้ที่วางแผนเป็นคุณแม่ “เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด” โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเก...

View
Thumbnail
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก ...
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก “กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก (ครั้งที่ 2)

วิทยากร : ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมฯ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หมอวิน (เพจ Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอ) Moderator : รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ดร.เก๋ ศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อ.สง่า ดามาพงษ์

2021-09-30

บทความทั่วไป | application/pdf

ครั้งนี้เป็นภาคต่อจาก EP33 ในหัวข้อเดียวกัน ชวนลูก”กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก จะให้ลูกเริ่มกินอาหารตามวัยเมื่อไหร่ กินยังไง กินอะไร แล้วลูกไม่ยอมกินลูกเลือกกิน กินน้อย ฯลฯ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของขบวนการเลี้ยงดูเด็ก ที่จำเป็นต้องได้อา...

View
Thumbnail
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย”...
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย” ลูกกำพร้า “พุ่ง”…วัคซีนโควิด แม่ท้องต้องได้ ….ด่วน

วิทยากร : พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ. สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ Moderator : หมอเอ๋ หมอนลินี อ.สง่า อ.มีนะ ดร.เก๋

2021-09-16

บทความทั่วไป | application/pdf

สถานการณ์ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพราะความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตสูงมาก โดยข้อมูลล่าสุดหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการจัดสรรวัคซีนของไฟเซอร์ ด้วย จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็ปรึกษาแพทย์พยาบาลที่รับฝ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ใ...
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ให้นมติดเชื้อโควิดไม่ให้เป็น Long COVID ( Post COVID Syndrome ได้อย่างไร

วิทยากร : พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ริชาพรรณ ชูแก้ว จิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.พระมงกุฎเกล้า น.พ.สุกิจ ปิยะศิริศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.วัฒนาอุดรธานี Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อจ.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-09

บทความทั่วไป | application/pdf

การป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะถ้าไม่ติดเชื้อ ก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Post COVID Syndrome กรณีถ้าแม่ท้อง แม่ให้นม เกิดการติดเชื้อโควิด ต้องเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ทัน เพราะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต่อการเกิดโรคโควิดแ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอ...
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอีกรอบ “ถาม-ตอบ วัคซีน COVID-19 กับ คนท้อง”

วิทยากร:พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) พว.มีนะ สมสมัย คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-02

บทความทั่วไป | application/pdf

จากตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาที่สูงถึง 69 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ของไทยนั้นสูงกว่าต่างประเทศถึง 2 เท่า และหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่ก...
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่กู้คืนได้ แม้หยุดให้ เพราะโควิด

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ. พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล หน่วณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒยทารกแรกเกิด รพ. ธรรมศาสตร์ International Board of Lactation Consultant : IBLC และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-19

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้น้ำนมแม่นั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำ แม่ต้องมีใจ ตั้งใจ และเกิดขึ้นจากความต้องการของแม่ และความตระหนักว่านมแม่คือกำไร ด้วยการ ปลุก=ให้แม่เห็นว่าน้ำนมแม่คือกำไร ปลูก=เทคนิคต่างๆ ในการกู้คืนน้ำนม เปิด=ให้ลองเอาลูกเข้าเต้าและใช้วิธีต่างๆ ช่วยกระต...

View
Thumbnail
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติกา...
Clubhouse EP29 : ห้องนมแม่ ตอน ปฏิบัติการ "กู้น้ำนมแม่" (ภาคต่อ)

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ (คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ผศ. พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ (หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พว.วีรวัลย์ กุหลาบ (หัวหน้าหอบริบาลทารกแรกเกิด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-26

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้นมแม่ คืน สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด กรณีจากการติดเชื้อโควิด หลังหยุดให้ยาต้านเชื้อไวรัส ถ้าแม่อยากให้ลูกได้กินนมแม่ สามารถให้ลูกดูดจากเต้า หรือ บีบนมแม่ใส่ขวด หรือ ปั๊ม หรือทำร่วมกันหลายๆวิธี ตัวสำคัญที่สุดคือ “ใจ” ถ้ามีความตั้งใจ เอ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีค...
Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีคำตอบ กับคำถามยอดฮิต "แม่ ลูก ติดโควิด" จาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน

วิทยากร: พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อดีตนายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศ ไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ แม่กิ๊บ วรรณวิสา ด้วงทอง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-12

บทความทั่วไป | application/pdf

สำหรับใน EP นี้เป็นการรวบรวมคำถามที่น่าสนใจจาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน ที่เกี่ยวกับปัญหาการระบาดและการเกิดโรคโควิด ในกลุ่ม แม่ท้องแม่ให้นมและการดูแลเด็กเล็ก

View