วีดิทัศน์นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่จัดทำโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
นมแม่ ทางรอด วิกฤติโควิด-19 ลูกรัก
นมแม่ ทางรอด วิกฤติโควิด-19 ลูกรัก

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

2021-08-11

วีดิทัศน์ | video/mp4

ในโอกาส “สัปดาห์นมแม่” และ “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่าน และทุกคนในครอบครัว “ร่วมมือ รวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่” ดังคำขวัญ “สัปดาห์นมแม่โลก” มาช่วยกันสนั...

View
type-icon
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนวิธีทำตุ๊กตาผ้า

View
type-icon
การสอนแบบ Hand Off
การสอนแบบ Hand Off

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
การแก้ปัญหาหัวนมสั้น บอด
การแก้ปัญหาหัวนมสั้น บอด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนให้ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับหัวนมอย่างถูกต้อง

View
type-icon
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคล...
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
การใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนวิธีใช้อุปกรณ์สำหรับการให้นมแม่ เช่น การใช้ปทุมแก้ว nipple puller

View
type-icon
การจัดท่าในการให้นมแม่
การจัดท่าในการให้นมแม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
นมแม่เมื่อลูกป่วย
นมแม่เมื่อลูกป่วย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

ปัญหาที่เกี่ยวข้องเด็กทารกหลังแรกคลอด เช่นลูกปฏิเสธนมแม่ ถ่ายอุจจาระเหลว บ่อย ปัญหาเด็กตัวเหลือง

View
type-icon
Breastfeeding
Breastfeeding

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์

ประโยชน์ของนมแม่ดีกว่านมผง

View
type-icon
ิิBreastfeed Observation
ิิBreastfeed Observation

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2021-01

วีดิทัศน์

เป็นสื่อสำหรับการเรียน การสอนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออธิบายวิธีการประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้แบบสังเกตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Breastfeed Observation Form

View
type-icon
สังเกตการอมลานนมที่ไม่ถูกต้อง
สังเกตการอมลานนมที่ไม่ถูกต้อง

มูลนฺิธิศูนย์นมแม่

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
สังเกตการดูดนมของทารก 2
สังเกตการดูดนมของทารก 2

มูลนฺิธิศูนย์นมแม่

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
สังเกตการดูดนมของทารก
สังเกตการดูดนมของทารก

มูลนฺิธิศูนย์นมแม่

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
สังเกตการกระตุ้นทารกที่หลับให้ดูดนมแม่ต่...
สังเกตการกระตุ้นทารกที่หลับให้ดูดนมแม่ต่อ

มูลนฺิธิศูนย์นมแม่

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
Milk Code เพื่อปกป้องนมแม่
Milk Code เพื่อปกป้องนมแม่

มูลนฺิธิศูนย์นมแม่

วีดิทัศน์ | video/mp4

ประโยชน์ของนมแม่

View
Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขว...
แอนิเมชั่น เรื่อง เทคนิคช่วยลูกเลิกติดขวดนม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ - แอนิเมชั่น | video/mp4

View
Thumbnail
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โ...
แอนิเมชั่น เรื่อง บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา : กินนมใส่แก้ว ใส่กล่อง ดีกว่า

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2007-09-05

วีดิทัศน์ - แอนิเมชั่น | video/mp4

View
Thumbnail
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ เก่ง ดี มีความสุข

มูลนิธิมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ - สารคดี | video/mp4

View