วีดิทัศน์นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่จัดทำโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

Recent Submissions

Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : อันตรายจา...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : อันตรายจากน้ำ

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ท้องไม่ผู...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ท้องไม่ผูก

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : 6 เดือนค่...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : 6 เดือนค่อยน้ำ

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
Thumbnail
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ประโยชน์น...
นมแม่ล้วน 6 เดือน น้ำไม่ต้อง : ประโยชน์นมแม่ 5 ป.

ผศ. นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ

2023-06-15

วีดิทัศน์ | video/mp4

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 46/12 เคลียร์ ทุกปัญห...
VDO : Clubhouse EP 46/12 เคลียร์ ทุกปัญหา ถามมา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ ในยุคโควิด ตอนที่ 2

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, พ.ท.ผศ.ธานินทร์ พิรุณเนตร กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.พระมงกุฎเกล้า และ พญ.สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

2022-01-13

วีดิทัศน์ | video/mp4

รวมคำถามสำคัญต่อเนื่องจาก EP42 ที่แม่ๆ ทุกคนอยากรู้และต้องการคำตอบเพื่อความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนดีที่สุดสำหรับแม่ท้อง แม่ให้นม Booster เข็ม 3 ได้ไหม ตัวไหนดี วัคซีนและภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก การเก็บรักษาน้ำนมแม่ให้ปลอดในยุคโควิด-19 และ Long...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 45/11 ชวนพ่อแม่ สร้าง...
VDO : Clubhouse EP 45/11 ชวนพ่อแม่ สร้างต้นทุน สุขภาพดี ด้วย 3 ขวบปีแรก ของลูก แม้อยู่ยุคโควิด

พญ.สุดาทิพย์ โฆษิตตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉ(IBLC), พญ.อรสุดา สมประสิทธิ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย และ ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2022-01-06

วีดิทัศน์ | video/mp4

รวมคำถาม-คำตอบเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสุขภาพของเด็กเล็กในยุคโควิด-19 นับตั้งแต่การฝากครรภ์ ไปจนถึงโภชนาการของแม่ทั้งก่อนและหลังคลอด รวมไปถึงเรื่องวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์ และให้นมลูก และการดูแลป้องกันตนเอง-เด็กเล็กเมื่อแม่ติดโควิด

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 44/10 ปักธงชัยในยุคโค...
VDO : Clubhouse EP 44/10 ปักธงชัยในยุคโควิด ลูกแม่ อาหารตามวัย ครบถ้วนและพอเพียง

นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์ กุมารแพทย์โภชนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์ รพ.นครธน จาก Page: เลี้ยงลูกตามใจหมอ

2021-12-30

วีดิทัศน์ | video/mp4

เพราะอาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่การกินในแต่ละมื้อเท่านั้น แต่มีความสำคัญไปถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของร่างกายและการเจริญเติบโต การจัดมื้ออาหารตามวัยที่เหมาะสม ครบถ้วนและเพียงพอจะสร้างทั้งวินัยและสุขภาพที่ดีสำหรับเด็กเล็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 43/9 ย้ำอีกที ทำไมต้อ...
VDO : Clubhouse EP 43/9 ย้ำอีกที ทำไมต้องนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ท่ามกลางโควิด

พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์, พญ.สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และพญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

2021-12-23

วีดิทัศน์ | video/mp4

เปิดข้อมูลและความสำคัญของนมแม่ เพราะเหตุใดทำไมต้องนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเท่านั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมตอบทุกคำถามของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ต้องทำงานจะเตรียมตัวอย่างไร แม่ติดโควิดลูกยังกินนมแม่ได้ไหม แม่ติดเชื้อกินยารักษาต้องทำยัง...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 42/8 เคลียร์ ทุกปัญหา...
VDO : Clubhouse EP 42/8 เคลียร์ ทุกปัญหา ถามมา เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ ในยุคโควิด ตอนที่ 1

ผศ.พิเศษ พญ.มิรา โครานา หัวหน้างานทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคุณวาสนา งามการ รอง ผอก.ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระปกเกล้า

2021-12-16

วีดิทัศน์ | video/mp4

ชวนกันมาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จตามคำนิยมของ WHO คืออะไร การเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังคลอดอย่างไรเพื่อให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ และคุณแม่มือใหม่ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP 41/7 ภูมิคุ้มกันจาก “...
VDO : Clubhouse EP 41/7 ภูมิคุ้มกันจาก “นมแม่” ยุคโควิด แม้ไม่มีวัคซีนในทารก

ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, ผศ.(พิเศษ) พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล กุมารแพทย์โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (IBLC)

2021-12-09

วีดิทัศน์ | video/mp4

นมแม่ไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่ดีที่สุดในโลกสำหรับลูกของเราเท่านั้น แต่นมแม่ยังเปรียบเสมือนวัคซีนเข็มแรกของลูกที่จะช่วยปกป้องลูกจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยต่างๆ ได้ดีที่สุด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ในการร่วมกันดูปกป้องเ...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรี...
VDO : Clubhouse EP40/6 บีบ-เก็บ-ตุน เตรียม-แม่-ลูก พร้อมรับโควิด

คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, พญ.น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.พุทธชินราช และพ.อ.นพ.ณัฐพงศ์ ฐิติรัตน์สานนท์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

2021-12-02

วีดิทัศน์ | video/mp4

โควิดยังอยู่กับเราอีกนาน แม่ๆ อย่านิ่งนอนใจ ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเอาไว้ อย่าให้การติดเชื้อของแม่กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ลูกรักของเราต้องสูญเสียโอกาสการได้รับน้ำนมแม่ การฝึกการบีบ-เก็บ-ตุน นมแม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดคิด จะช่วยให้ทั้งแม่...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP39/5 คุยให้ชัดสารพันย...
VDO : Clubhouse EP39/5 คุยให้ชัดสารพันยาป้องกันรักษาโควิด The update

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกและอาจารย์สาขาโรคติดเชื้อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นพ.มาโนช อาภรณ์สุวรรณ กุมารแพทย์ บุรีรัมย์ และนพ. นพดล ไชยสิทธิ์ สูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด รพ.จุฬาลงกรณ์

2021-11-25

วีดิทัศน์ | video/mp4

มาอัพเดทกันแบบเจาะลึกถึงเรื่องยารักษาโควิด-19 ว่าปัจจุบันมียาอะไร ประเภทไหนบ้าง ที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะยาที่สามารถใช้กับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ได้อย่างปลอดภัยทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ และยังมีทางเลื...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP38/4 Update อาหาร ยากล...
VDO : Clubhouse EP38/4 Update อาหาร ยากลุ่มสมุนไพร วิตามิน ป้องกันรักษาโควิด อะไรจริงไม่จริง

นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ดร.ภญ ผกากรอง ขวัญข้าว ผช.ผอ. ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพศ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2021-11-18

วีดิทัศน์ | video/mp4

เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ ดูให้แน่ก่อนใช้ มาอัพเดทข้อมูลของอาหาร วิตามิน และยากลุ่มสมุนไพรที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ว่าสามารถป้องกัน-รักษาโควิด-19 ได้ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ตัวไหนใช้ได้ ใช้ไม่ได้จริงโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องระวังการใช้เป็นพิเศษเ...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP37/3 วิธีคลอดแบบไหนปลอ...
VDO : Clubhouse EP37/3 วิธีคลอดแบบไหนปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด คลอดเองปลอดภัย? หรือผ่าคลอดน่าจะดีกว่า?

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และพญ.อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์ สูตินรีแพทย์-มะเร็งนรีเวช นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง

2021-11-11

วีดิทัศน์ | video/mp4

คลอดแบบไหนปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19? หญิงตั้งครรภ์ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมคลอดยังไงในยุค New Normal? แล้วจะเลือกได้ไหมว่าจะคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดน่าจะดีกว่า? ตอบทุกคำถามเพื่อการเตรียมคลอดอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19 เพื่อให้แม่พร้อ...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP36/2 “Update วัคซีน CO...
VDO : Clubhouse EP36/2 “Update วัคซีน COVID เข็ม 1 2 3 แม่ท้อง”

รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา หัวหน้าสาขาวิชา โรคติดเชื้อทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พญ.พิมลวรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า

2021-11-04

วีดิทัศน์ | video/mp4

หญิงตั้งครรภ์-ให้นมลูกฉีดวัคซีนอะไร? เลือกได้ไหม? ตัวไหนปลอดภัยที่สุด? แม่ฉีดวัคซีนแล้วลูกจะได้ภูมิด้วยไหม? ไม่ต้องตกใจวัคซีนไม่ทำให้แท้ง ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องวัคซีนในแม่ท้อง-แม่ให้นม รวมไปถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภ...

View
type-icon
VDO : Clubhouse EP35/1 เตรียมยังไงให้พร...
VDO : Clubhouse EP35/1 เตรียมยังไงให้พร้อม เพื่อท้องรับโควิด

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

2022-01-14

วีดิทัศน์ | video/mp4

ตอบคำถามทุกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 ที่หญิงตั้งครรภ์ต้องรู้ ทั้งเรื่องของยา สมุนไพร และวัคซีน รวมไปถึงความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการติดเชื้อของแม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และลูกทั้งในระยะสั้นและระยาว พร้อมแนะนำวิธีการเตรียมตัวตั้งครรภ์อย่า...

View
Thumbnail
นมแม่ ทางรอด วิกฤติโควิด-19 ลูกรัก
นมแม่ ทางรอด วิกฤติโควิด-19 ลูกรัก

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

2021-08-11

วีดิทัศน์ | video/mp4

ในโอกาส “สัปดาห์นมแม่” และ “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่าน และทุกคนในครอบครัว “ร่วมมือ รวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่” ดังคำขวัญ “สัปดาห์นมแม่โลก” มาช่วยกันสนั...

View
type-icon
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม
สาธิตอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับเต้านม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม
สาธิตวิธีการบีบน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

View
type-icon
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า
วิธีการทำตุ๊กตาผ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วีดิทัศน์

สอนวิธีทำตุ๊กตาผ้า

View