Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ให้นมติดเชื้อโควิดไม่ให้เป็น Long COVID ( Post COVID Syndrome ได้อย่างไร 

   วิทยากร : พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ริชาพรรณ ชูแก้ว จิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.พระมงกุฎเกล้า น.พ.สุกิจ ปิยะศิริศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.วัฒนาอุดรธานี Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อจ.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-09-09)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP21: ค้นข่าวนมแม่มาคุยกัน ตอน “กลัวกลัว กล้ากล้า รับมือโควิดกับแม่ตั้งครรภ์” 

   วิทยากร: พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นพ.ศักดินันท์ พาณิชย์พงศ์พิพัฒน์ (สูติแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร) พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา (สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ. พระมงกุฎเกล้า) Moderator : คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) ดร.สง่า ดามาพงษ์ (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-07-01)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP25 : ห้องนมแม่ ตอน “ยา/สมุนไพรอะไร ใช้กับ Covid-19 แต่ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์&ให้นมบุตร 

   วิทยากร : ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ รพ.เซนต์หลุยส์ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-07-29)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP26 : ห้องนมแม่ ตอน “แม่ท้องแม่ให้นม ติดเชื้อโควิด:ให้ยาเร็วตั้งแต่เริ่มเป็น เป็นไปได้ไหม ให้อะไร” 

   speaker:วิทยากร:พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จิตอาสา COVID-19 เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์; วิทยากร:พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จิตอาสา COVID-19 เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์ (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-08-05)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP27 : ห้องนมแม่ ตอน วันนี้มีคำตอบ กับคำถามยอดฮิต "แม่ ลูก ติดโควิด" จาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน 

   วิทยากร: พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อดีตนายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศ ไทย และที่ปรึกษาสมาคมฯ แม่กิ๊บ วรรณวิสา ด้วงทอง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์ (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-08-12)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอีกรอบ “ถาม-ตอบ วัคซีน COVID-19 กับ คนท้อง” 

   วิทยากร:พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) พว.มีนะ สมสมัย คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-09-02)
  • Thumbnail

   Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย” ลูกกำพร้า “พุ่ง”…วัคซีนโควิด แม่ท้องต้องได้ ….ด่วน 

   วิทยากร : พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ. สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ Moderator : หมอเอ๋ หมอนลินี อ.สง่า อ.มีนะ ดร.เก๋ (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2021-09-16)